• GÀ HOSTEL AND TRAVEL JOB DISCRIPTION - MÔ TẢ CÔNG VIỆC
  INTERN - FRONT DESK
  THỰC TẬP SINH - BỘ PHẬN LỄ TÂN
  Mission
  Sứ mệnh
  Welcome customers to GA family with the warmest supports and useful travel advices.
  Chào đón khách hàng tới nhà GÀ với sự hỗ trợ và tư vấn du lịch nhiệt tình, hữu ích.
     
  Main responsibilities Be responsible to take care of hostel front desk during night shift (3-4 nights per week, 9pm-7am, sleep 12pm-6am), include:
  Nhiệm vụ chính -Talking with customers to maintain the cozy atmosphere
    -Do checkin/ checkout (if any)
    -Sell minibar products/ simple products (taxi, bus…)
    -Prepare breakfast for the following day (Western style)
    -Keep the common space clean
    -Coordinate with managers/ sales if necessary
     
    Trực bộ phận lễ tân vào ban đêm (3-4 buổi/ tuần, 9pm-7am, được ngủ từ 12pm-6am), bao gồm:
    - Nói chuyện với khách hàng (người nước ngoài) để tạo không khí thân thiện.
    -Thực hiện checkin/ checkout (nếu có)
    - Bán các sản phẩm đơn gian như đồ ăn/ đồ uống/ xe bus, taxi
    - Chuẩn bị đồ ăn sáng cho ngày hôm sau (đồ ăn kiểu Tây đơn giản)
    - Đảm bảo khu không gian chung sạch sẽ
    - Phối hợp với các quản lý và nhân viên kinh doanh khi cần thiết
     
  Requirements Students (male preferred), study at university in the afternoon
  Yêu cầu Can communicate (little) in English
    Integrity, Accountability
    Attention to details
    Persistent, hard working
    Enthusiastic
    Have smart phone
     
    Sinh viên (ưu tiên nam), học ca chiều
    Có thể giao tiếp sơ bằng tiếng Anh
    Trung thực, trách nhiệm
    Chú ý tới chi tiết
    Kiên trì, chăm chỉ
    Nhiệt tình
    Có smart phone
     
  Allowances Compensation based on performance (1,000,000 VND - 1,500,000 VND)
  Quyền lợi Learn with private tutors every week
    Good environment to practice English with foreigners.
     
    Thu nhập theo kết quả công việc.
    Được học tiếng Anh với gia sư riêng hàng tuần.
    Có môi trường tốt để luyện tập tiếng Anh với người nước ngoài.
     
  HR contact
  Liên hệ
  Ms Alice (09699.77079)
  Head office: Alley 50, Hang Bac street, Hoan Kiem, Ha Noi
  Cách thức ứng tuyển
  1. Điền thông tin vào form: https://goo.gl/forms/KTiK5XmOYWpvoLuH3
  2. Gửi CV về: gahostel.vn@gmail.com
  Hạn cuối nhận hồ sơ 25/05/2018
  Sale

  Not available

  Sold out