• Host trainee là chương trình huấn luyện nguồn lãnh đạo kế cận của Gà hostel and travel, với mục tiêu đào tạo nhân sự trẻ trở thành Quản lý hostel (host) trong vòng 2 năm.

  Điểm đặc biệt của chương trình là huấn luyện thực tiễn qua công việc, nhân sự sẽ được giao trách nhiệm từ ngày đầu tiên và được nâng dần phạm vi và độ phức tạp theo năng lực và mức độ cố gắng. Toàn bộ quá trình huấn luyện được theo dõi và đánh giá định kỳ theo khung năng lực tiêu chuẩn của Gà hostel. Mỗi nhân sự sẽ có 1 huấn luyện viên (Coach) và 1 bạn đồng hành (Buddy).

  Chương trình tập trung huấn luyện kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc trong 6 mảng năng lực cốt lõi: Vận hành và chất lượng dịch vụ, Sự kiện (Event), Kinh doanh (Sales), Marketing, Tài chính và Nhân sự với 4 giai đoạn chính:

  • Giai đoạn 1 (Dependent): Làm việc theo chỉ dẫn chi tiết

  • Giai đoạn 2 (Independent): Chủ động làm việc không cần chỉ dẫn, có thể trở thành bạn đồng hành (buddy) của 1 bạn cấp độ 1

  • Giai đoạn 3 (Supervisor): Giám sát  nhóm làm việc

  • Giai đoạn 4 (Manager): Quản lý nhóm làm việc

   

  \

  Yêu cầu với nhân sự tham gia chương trình: tốt nghiệp đại học/ cao đẳng; đam mê du lịch và mong muốn giới thiệu Việt Nam ra thế giới; yêu thích và có tố chất, nhạy cảm kinh doanh; trung thực, trách nhiệm cao; tư duy mạch lạc, rõ ràng; sức khỏe tốt; cam kết hoàn thành chương trình.

  Thông tin chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

  Sale

  Not available

  Sold out